W części II tego artykułu zastanawialiśmy się nad zanieczyszczeniem  środowiska pestycydami i jego wpływu, na zanieczyszczenia żywności i wody.

Skoro pestycydy stwierdzane  są w owocach i warzywach są również w wodzie.

O tym, jakie, mówią wyniki badań z którymi możesz zapoznać się pod linkiem poniżej:

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/pazdziernik-5/3287-pg-2015-10-1-10wyniki-oznaczen-pestycydow/

  Przyczynami chorób przenoszonych przez wodę to zanieczyszczenia:

⇒ biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty),

⇒ chemiczne (skażenia przemysłowe: fenole, aminy, metale ciężkie, ze składowisk paliw, rafinerii, wysypisk śmieci,  rolnicze: pestycydy, środki ochrony roślin, farmakologiczne) i

⇒ fizyczne (substancje stałe, mineralne w postaci zawiesin)

W publikacji „ Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju” autor: Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska opublikowanego przez ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska  Tom 13. Rok 2011  ISSN 1506-218X 333-346

Mowa o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia wody metalami ciężkimi.Link: http://ros.edu.pl/images/roczniki/archive/pp_2011_020.pdf

Cytat „Ponadto, rozpraszanie szeregu z tych zasobów np. metali ciężkich na powierzchni ziemi kreuje nie mniejsze zagrożenie dla przyszłych generacji. Większość toksycznych surowców takich jak np. metale ciężkie

336 Lucjan Pawłowski – z chwilą przedostania się do środowiska, pozostaje w nim praktycznie na zawsze, cyrkulując pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska:

 

Jednym z większych problemów jest globalna emisja metali ciężkich do środowiska. Ich obecność jest szczególnie groźna dla dzieci. Ocenia się, że u około 2 mln dzieci zawartość ołowiu we krwi przekracza dopuszczalny poziom 100 µg/L. Ponadto, końcowym elementem środowiska, w którym gromadzą się metale ciężkie są morza i oceany, a rosnący ich poziom stężenia może zahamować rozwój planktonu, co nie tylko zakłuci łańcuch żywieniowy w morzach wpływając na zmniejszenie populacji ryb, jednego z głównych źródeł białka, ale co gorsza spowoduje zmniejszenie asymilacji CO2 przez plankton wpływając na przyspieszenie efektu cieplarnianego. Ten czynnik globalnego zagrożenia nie jest powszechnie uświadamiany [5, 7, 12, 25].”

342 Lucjan Pawłowski

Czy: „Innym równie ważnym zagadnieniem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska w trakcie procesów wytwórczych. Szybka kontrola analityczna pozwala nie tylko na bieżącą kontrolę procesów wytwórczych i w konsekwencji ich optymalizacje skutkującą zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko, ale także na szybkie wykrywanie zakłóceń, co pozwala na minimalizację awaryjnych zrzutów substancji szkodliwych do środowiska.

Wyzwania jakie stoją przed chemią analityczną to opracowanie metod wykrywania i oznaczania nowych substancji w środowisku:

Z opracowania zawartego w poniższym linku dowiesz się m.in. o zanieczyszczeniach wód naturalnych, ściekach, jakości wody przeznaczonej do spożycia, zakresie badań jakości wód, wpływie zanieczyszczeń wody na organizm człowieka..  S   O

https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/17427/files/monit_t_1-3.pdf

Również o wpływie środków ochrony roślin na zdrowie człowieka  przedstawiono w poniższym opracowaniu.

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10307/%C5%BBak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tabela 1

Wpływ pestycydów na zmiany epigenetyczne

Nazwa pestycydu              Typ modyfikacji epigenetycznej          Choroba

Arsen                                  Zmiany metylacji DNA                      Alkoholizm Demencja Schizofrenia

DDT                                                                                                 Nowotwór: mózgu, płuc, wątroby, nerek,

Diazinon                                                                                           jajników, szyjki macicy, prostaty

Metoksychlor

Permetryna

TCDD

Winklozolina

————————————————————————————————————————————–

Dieldryna                                 Modyfikacja histonów                                         Białaczka

Parakwat

Propoksur

————————————————————————————————————————————–

Dichlorvus                          Zmiana profilu ekspresji miRNA               Choroby serca Nowotwór prostaty Fipronil

Furgicydy

————————————————————————————————————————————–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Rzeszutek i in., 2014).

Natomiast o kancerogennym wpływie  wybranych metali ciężkich na ludzi i zwierzęta przeczytasz tutaj http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-LODD-0002-0015/c/OciepaKubicka_Ociepa_Toksyczne_2_2012.pdf

[PDF]

Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi

 

Podkreślić należy, że metale ciężkie do organizmu człowieka dostają się, drogą pokarmową, wchłaniane są również przez skórę, włosy, gruczoły łojowe i potowe.

Skala zaburzeń uzależniona jest od ilości wprowadzonego do organizmu pierwiastka.

Skutki spożywania pokarmów skażonych nawet niewielkimi ilościami metali ciężkich ujawniają się po latach.

Odkładają się w organizmie i kumulują, powodując poważne choroby z nowotworami włącznie.

Szczegóły w w/w publikacji.

Z materiałów tych wynika, że człowiek sam podcina gałęź na której siedzi.

Niszczy wszystko czegokolwiek się dotknie, degraduje planetę w imię czego?

Jak ustrzec się przed destrukcyjnym wpływem wody pitnej (niezbędnej do życia) na nasze zdrowie?

Najwyższy czas powiedzieć nie: wodzie z kranu, czy butelkowanej w PET-y.

Trzeba stosować filtry które  nie tylko ją uzdatnią, ale spowodują, że woda w naszych kranach będzie jakościowo zbliżona do naszych płynów ustrojowych.

Skoro jesteś odpowiedzialny za zdrowie i kondycję fizyczną oraz psychiczną swoje i swojej rodziny,  to:

– Ty możesz coś zmienić,

– Jeśli Ty  nie zadziałasz – to  kto?

– Jeżeli nie teraz – to kiedy?

Świadomość  zagrożeń wynikających z picia wody niewłaściwej jakości, powinna Cię skłonić do zastanowienia się, nad rozwiązaniem problemu.

Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie filtra –strukturyzatora wody pitnej.

Jaki filtr zastosować  dowiesz się z artykułu >> CZY KAŻDY FILTR WYTWORZY WODĘ ŻYWĄ <<

Nie czekaj na chorobę, weź sprawy w swoje ręce.

Podejmij właściwą decyzję.

Jeżeli masz pytania napisz

 

14.12.2018

Autor – Krystyna Krutewicz

Zespół – 7team4you

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *